Image
Image
Image
Image
Image
Image

Logo

جامعة الهداية الاسلامية

Jamia Hidaya Islamiyya

ജാമിഅ ഹിദായ ഇസ്ലാമിയ്യ

Explore

News

റബീഉൽ അവ്വൽ 12നു സ്വലാത് സലാം മജ്‌ലിസ് .റമളാൻ 27 നു ദുആ തൗബ മജ്‌ലിസ്

Founder of Jamia Hidaya Islamiyya

Image
Khadimul Itham,

AC - Haj - P.M Hamsa Moulavi

ജാമിഅ ഹിദായ ഇസ്ലാമിയ്യ

Jamia Hidaya Islamiyya, a non-governmental charitable organization is situated close to the State Highway at Thattathumala in Trivandrum district, Kerala, India. It was founded on May 27 1997. The campus of Jamia Hidaya is spread over 3 acres of land which accommodates a conglomeration of establishments like Islamic college, Orphanage, Madrassa, Quran memorizing college (Thahfeezul Quran), Vocational training college, Charitable centres and Humanitarian service centres. Jamia Hidaya Islamiyya is a respectable institution which caters a series of services to mankind such as rendering humanitarian aid, charity and offering scholarship and so on which support nation building activities. The organization also invokes prayers for the health and well being of the weak, sick, poor and vulnerable people. The underprivileged Muslim population expects a lot of financial and social help from this institution for accomplishing their long standing dreams and wishes.

Read More

 

معلومات عنا

جامعة الهداية الاسلامية وهي منظمة خيرية بادارة خاصة غير حكومية تقع في موقع متميز بالقرب من الطريق السريع الدولة في تدتملا من مقاطعة ترفندفرم، كيرلا، الهند. وقد تم تأسيسها في العام ١٩٩٧ مايو٢٧ م. ويسع حرم الجامعي المتراضي الاطراف على مساحة ٣ فدانا. جامعة الهداية الاسلامية عبارة عن مجموعة من كلية الشريعة وكلية تحفيظ القران ودار الايتام وابناء الفقراء والمساكين والمدرسة الابتدائية والمعاهد الوظيفية المتعددة. جامعة الهداية مؤسسة محترمة تتقدم سلسلة من الخدمات للبشرية مثل تقديم المساعدات الإنسانية والجمعيات الخيرية وتقديم المنح الدراسية . وتدعو لهم في مجالس الدعاة والصلاة على النبي المختار محمـد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينتظر المسلمون مستقبلا موعودا لهم في المعيشة الخيرية وعلقوا عليه املا كبيرا في تحقيق امنياتهم ورغباتهم الطويلة .

Read More
 

About Us

Jamia hidaya has been planning and involving in organized activities for the advancement of Muslims in Kerala, socially, economically, culturally and educationally. A group of scholars who graduated from this institution serves for the betterment of Islamic society. These graduates promote Islamic renaissance and engage in the rehabilitation of disabled Muslims in Kerala. The organization provides religious education for bringing up Islamic propagators, Imams of masjids and Islamic teachers. Orphan girls are accommodated and they are properly taken care of. Jamia Hidaya endeavours to mould an ideal generation of dignified people with culture and civilization. Currently a charitable organization called Nafiul Hidaya has been established by former students.

Read More

 • Kuttichal Ismayeel Moulavi

  Chairman, Jamia Hidaya Islamiyya

 • Paluvally Abdul Hameed Moulavi, MFB, MA

  Secratary, Jamia Hidaya Islamiyya

 • Thodupuzha Shaikh Muhammed Moulavi, MFB,

  Principal, Nafiul Hidaya Arabic College


Our Organization

 • image
  Al Hidaya Orphanage

  Al Hidaya Orphanage provides housing, food, dress, study and care to the orphans and poor people. They are offered primary and secondary school education besides Islamic studies. Successful candidates are sent for higher studies or vocational training programmes under the supervision of the orphanage. By the time the orphans and poor children reach the age of 7 they will be admitted to the orphanage.

 • image
  Islamic College (Islamic Shareeath College)

  This collage is trying hard to provide the best education in Islamic shareeath. It is designed to impart the knowledge of shereeath to the students who can take up the task of dissemination in Islamic community. This college is following the academic curriculum followed by the Islamic university of Baquiyyath Alssalihath, Vellore in Tamilnadu. After the completion of course they will be awarded with a certificate of Moulavi Al Nafeye . Students are admitted to the course after secondary education.

 • image
  Quran Academy

  Quran academy aims at training the students to memorise and to read Quran proficiently by observing thajveed law and aromatic style. A new syllabus is followed which helps them learn deeply about the science of Quran and its exegesis. There is a big mosque, a large library, a computer centre with internet access and madrassa on this campus. Currently, these are housed in the main building. As such we wish to build a separate building for the above institutions and schools.


View More

Our VideosMore Videos

News & Updates

 • News

  ലോകാനുഗ്രഹി അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുടെ ജന്മ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു തട്ടത്തുമല അൽ ഹിദായ മർകസിൽ നബിദിന ദിവസം സ്വലാത്- സലാം മജ്‌ലിസ് മുബാറക് ഉച്ചക്ക് 1 മണിമുതൽ പങ്കെടുക്കുക !... അനുഗ്രഹീതരാകുക !......


 • Events

  ഒരു പുരുഷായുസ്സ് മുഴുവൻ അനാഥ അഗതികളുടെ ഉയർച്ചക്കായി പ്രയത്നിച്ചു നാഥനിലേക്കു യാത്രയായ ജാമിയ ഹിദായ ഇസ്ലാമിയ്യ സ്ഥാപകൻ ഖാദിമുൽ ഐതാം അൽ ഹാജ് പി.എം ഹംസ മൗലവി (ന.മ) (വലിയ ഉസ്താദ്) അവർകളുടെ ആണ്ടു നേർച്ച 18 -11 -2017 ശനിയാഴ്ച അൽ ഹിദായ മർകസിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.ക്ഷണിക്കുന്നു.View More

In Memory of

 • Image
  Koduvila Shamsudheen Haji
 • Image
  Andoorkonam Thangal
 • Image
  Nilamel Navas
 • Image
  Punayam Muhammed Kunju Haji
 • Image
  Navayikulam Abdul Rasheed Haji

ഇവർ ജാമിആ ഹിദായയെ നയിച്ച് നമ്മോട് വിടപറഞ്ഞവർ.

അല്ലാഹു അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകട്ടെ. ആമീൻ

Lets Get in touch

 
Contact Us
Donate and Support us
 •  

  Jamia Hidaya
  AC/NO.10444767388


 •  

  Al Hidaya Yatheem Khana
  AC/NO.32750526554


 •  

  Bank Name: SBI
  Thattathumala
  ISFC Code: SBIN0008787Get in touch